Drift och underhåll av solceller - vad behöver du tänka på?

Drift och underhåll av solceller - vad behöver du tänka på?

Det stora arbetet och de stora kostnaderna för solceller i bostaden finns vid den ursprungliga installationen. Men hur är det egentligen med drift och underhåll längre fram? När behöver du tänka på det, och vad kan det tänkas kosta?

Anläggningen är ditt ansvar

Något som är bra att ha i åtanke är att ansvaret för driften brukar övergå till dig som bostadsägare efter att installationen är färdig. Lyckligtvis kräver solceller ganska lite underhåll när de väl är igång. Dock är det bra att vara påläst kring vad du behöver göra för att hålla dem i bra skick över tid.

Regelbunden kontroll

Det viktigaste är att utföra regelbundna kontroller av solcellerna så att allt fungerar som det ska. Men hur vet du hur de går till och hur ofta de behövs? Jo, installatörerna brukar ge dig information kring detta, och dessutom överlämna solcellernas manualer och produktdokumentation. Med hjälp av detta får du koll på hur och när du ska kontrollera solcellerna.

Vad händer om något går sönder?

Solceller brukar hålla länge, minst 25 år. Vanligtvis brukar de inte heller sluta fungera helt efter denna period - snarare handlar det om att de producerar mindre el än tidigare.

Men vad gör du om något går sönder och behöver repareras? Jo, eftersom solceller är en elinstallation som bara får utföras av yrkespersoner med rätt auktorisering får du inte göra så mycket på egen hand. Du behöver kontakta en expert på solceller som utvärderar och åtgärdar felet.

Om det finns något som gör att solcellerna inte fungerar som de ska efter installationen kan du som konsument reklamera anläggningen. Du kan reklamera alla typer av fel, och du har rätt att göra det i upp till tre år. Felet är dock bara säljarens ansvar om det fanns där från början - fel som är orsakade av vanvård, onormalt bruk, olyckshändelser och annat kan inte reklameras.

Skriv en kommentar

Butik