Hur ser framtiden för solceller ut?

Hur ser framtiden för solceller ut?

Är solceller en framtidslösning när det gäller bostadsel, och är det värt för bostadsägare att investera i dem på lång sikt? Här tittar vi närmare på solcellernas historia och framtid i Sverige, samt argumenten som finns för och emot solel i bostäder.

Solcellernas historia

Solceller har en lång historia i Sverige. Redan på 1970-talet började en del använda dem för att producera el, men då handlade det främst om sommarstugor, husvagnar och andra boplatser som inte var uppkopplade mot elnätet överhuvudtaget.

I takt med att priserna på solceller sjunkit, samtidigt som oron över ökande och instabila elpriser blivit större, har det blivit allt populärare att installera och producera solel i permanenta bostäder. De statliga miljöstöd som införts och utvecklats för att främja solceller har också drivit utvecklingen framåt.

Solceller utgör fortfarande en liten del av hela elproduktionen

Även om andelen solel stadigt ökar utgör den fortfarande under 1 procent av Sveriges totala elförsörjning. Men med Sveriges ambitiösa miljömål i åtanke (100 % förnybar elproduktion 2040, nettonollutsläpp av växthusgaser 2045) är den troligen en del av lösningen.

Som bostadsägare finns det dock riktigt intressant potential. Dels vill många bli miljövänligare, dels kan solceller vara något som gör elräkningen mycket lägre i framtiden. När installationen väl gjorts är du mindre beroende eller till och med helt oberoende av elbolagen och den globala elprisutvecklingen. Denna självständighet är något som är mycket lockande för många bostadsägare, av goda orsaker.

Nya typer av solceller är på väg

Dagens solceller brukar vara monokristallina, polykristallina eller tunnfilmssolceller. Det är dock bara de varianter som finns på marknaden för privatpersoner till åtkomliga priser. Många nya solcellsteknologier är under utveckling och kan bli aktuella för privatbostäder längre fram.

Perovskitsolceller, nanotrådsbaserade solceller och Dye-sensitized solceller (DSSC) är tre exempel på lösningar som kan bli aktuella i framtiden. De förstnämnda har en högre verkningsgrad, medan DSSC kan tillverkas på ett billigare sätt och även producera el vid svagt ljus. En annan metod som det forskas kring är att kombinera olika solceller i lager för att öka verkningsgraden och producera mer el per kvadratmeter.

Det finns utmaningar kvar innan dessa solceller dyker upp på marknaden för privatpersoner, men det verkar som att solel har en ljus framtid ur flera synvinklar.

Skriv en kommentar

Vad finns det för olika solceller? Hur väljer du rätt?

Vad finns det för olika solceller? Hur väljer du rätt?

Inom solceller brukar det talas om tre olika typer: monokristallina solceller polykristallina solceller och tunnfilmssolceller. I grund och botten fungerar de på samma sätt - energi från solen fångas upp och blir till solel. Men vad skiljer dem åt, och vad är det som är bra att tänka på? Kommer det andra solceller i framtiden? Monokristallina solceller Monokristallina solceller anses vara både eff…

Visa hela inlägget
Hur miljövänligt är det med solceller?

Hur miljövänligt är det med solceller?

Det finns flera argument för att installera solceller i sin bostad. Ett av de starkaste är att de är ett miljövänligt och förnybart energialternativ. Men hur bra är solceller, jämfört med andra vanliga energikällor? El från solceller saknar utsläpp När vi pratar om hur miljövänligt något är i termer av koldioxidutsläpp är det viktigt att skilja på användning och produktion. Solceller är en förnyba…

Visa hela inlägget
Fungerar solceller hela året i ett land som Sverige?

Fungerar solceller hela året i ett land som Sverige?

En del som funderar på att installera solceller i sin bostad i Sverige ställer sig en fråga: är det verkligen värt att ha solel i ett land som Sverige, där det är mörkt så många månader om året? Blir det tillräckligt med el? Här tittar vi närmare på hur solceller fungerar i Sveriges klimat. Solceller under vintern Solceller absorberar solljus under vintern också, och det är bra att ha i åtanke att…

Visa hela inlägget
Varför solceller? Här är 5 fördelar med egen solel i bostaden

Varför solceller? Här är 5 fördelar med egen solel i bostaden

Det har blivit allt populärare att installera egna solceller i bostaden. Men vad finns det för fördelar? Här tittar vi närmare på de 5 största! Miljön Solceller är en förnybar källa till el som är ett grönt alternativ. Genom att producera solel i din bostad gör du en konkret insats mot klimatförändringar. Istället för att du bidrar till att förbränna kol, olja och kärnbränsle kommer kraften från s…

Visa hela inlägget
5 nackdelar med solceller i bostaden

5 nackdelar med solceller i bostaden

Solceller har många fördelar, både miljömässigt och ekonomiskt, men det kan vara bra att vara medveten om nackdelarna så att du kan göra ett välgrundat beslut. Här är 5 nackdelar med solceller i bostaden. 1. En stor investering med lång återbetalningstid Att installera solceller i en bostad brukar handla om en utgift på 100 000 kronor eller mer. En investering i den storleken är så klart något som…

Visa hela inlägget
Hur fungerar solceller och solel?

Hur fungerar solceller och solel?

När du har installerat solceller i din bostad kan du använda utrustningen för att producera egen solel. Men hur fungerar det egentligen? Vad finns det för steg i processen? Solen - en fantastisk, förnybar energikälla Det fantastiska med solceller och solel är att solen är så förnybar och grön som en energikälla kan bli. Varje dag tillför den 10 000 gånger mer energi till jorden än vad vi använder.…

Visa hela inlägget