#omställning

Från fossila bränslen till solenergi – varför är det viktigt att ställa om

Från fossila bränslen till solenergi – varför är det viktigt att ställa om

Framtidens energiförsörjning står inför stora utmaningar. Fossila bränslen är begränsade resurser, utsläppen av växthusgaser bidrar till klimatförändringar och energisystemet behöver moderniseras. Samtidigt visar solenergi upp stora fördelar som en ren och förnybar kraftkälla. Det är därför viktigt att ställa om från fossila bränslen till solenergi. Fossila bränslen bidrar till klimatförändringar…

Visa hela inlägget