Vilka bidrag och stöd finns för solceller i bostaden?

Vilka bidrag och stöd finns för solceller i bostaden?

De bidrag och stöd du kan få vid installation av solceller har förändrats. Här kan du lära dig mer om hur det fungerar, och hur det kan göra din solcellsinstallation mer lönsam.

Grönt skatteavdrag från och med 2021

2021 ersattes investeringsstödet för solceller av ett så kallat grönt skatteavdrag. Det gröna skatteavdraget täcker 15 procent av den totala installationskostnaden, upp till 50 000 kronor. Det finns dessutom skattereduktioner på hela 50 procent när det gäller installation av system för lagring av egenproducerad elenergi eller installation av laddningspunkter för elfordon.

Rent praktiskt fungerar det som när du gör ett ROT-avdrag; prisavdraget är gjort på fakturan och installatören får ersättning av Skatteverket. Detta är en stor orsak till att förändringen skett. Tidigare blev det långa handläggningstider - förhoppningen är att det gröna skatteavdraget ska vara slutet på dem. Tanken är att fler ska få möjlighet att ansöka och att minska tröskeln för att göra det.

Hur mycket kan du spara med hjälp av gröna skatteavdrag?

Procentsatser och maxbelopp är en sak, men hur mycket kan du egentligen spara när det gäller solcellsinstallationer och lagring av solel i din bostad?

Exempel: installation

Om du exempelvis installerar ett solcellspaket på 5 kW i en villa för 100 000 kronor kan du få ett avdrag på 15 000. Kostnaden blir alltså 85 000 kronor istället. Visst, det är fortfarande en stor investering, men om du räknar med att tjäna igen pengarna går det i alla fall några år snabbare.

Exempel: lagring

Energilagring av solenergi, till exempel solenergibatterier, har en reduktion på hela 50 procent. Det finns alltså mycket pengar att spara när det gäller den typen av investeringar. Om du köper ett batteri för 80 000 kronor behöver alltså endast betala 40 000 kronor efter avdraget.

Solcellssstöd för företag och organisationer

Däremot kan företag och bostadsrättsföreningar inte längre utnyttja solcellsstödet. Många organisationer är missnöjda med detta, och undrar hur de ska få stöd när de investerar i solceller.

Skriv en kommentar

Butik